!   g

InfraLIGHTer Awards

Vinnaren utsedd!

Vi letade efter ett innovativt förslag för att bygga en gång- och cykelbro i lättvikt som möjliggör rationellt byggande i fabrik samt snabb transport och montering med minimal störning på trafik, miljö och befintlig infrastruktur. Vinnaren BIFROST hade lösningen för vår utmaning.

BIFROST – Bimodulär formbar robust träbro presenterade en innovativ gång- och cykelbro i 97% Plockhuggetcertifierat virke, gestaltad i korta standarddimensioner för minimal klimatpåverkan, kostnad och vikt. Stål används i strategiska lägen för ökad livslängd, flexibilitet och snabbt montage. Bron är konstruerad i flertalet parallella bärande element för att underlätta underhåll och livslängd.
Vinnarteamet består av TBS Timber Bridge Specialists AB, KTH/Institutionen för Byggvetenskap, Funkia AB, Gaia Arkitektur AB, Trafikkontoret, Stockholms stad.

Tack även till våra andra tävlingsdeltagare som kom in med spännande bidrag till InfraLIGHTer Awards.

Tävlingen är ett samarrangemang med SIP LIGHTer.

Årets vinnare, BIFROST

Titta på årets vinnare BIFROSTs, tre minuters pitch om sitt bidrag.

Årets andraplats, Tyréns Spännbandsbro

Titta på årets andraplats Tyrénss, tre minuters pitch om sitt bidrag.

Prisutdelning

Vill du se hela prisutdelningen? Klicka på videspelaren till höger.

Vi arrangerar tävlingen

De två strategiska innovationsprogrammen LIGHTer och InfraSweden gör 2022 en gemensam satsning för att stimulera innovativa lättviktskonstruktioner för infrastruktur. Med en innovationstävling vill vi få fram lösningar för klimatförbättrad och mer resurseffektiv utveckling av transportinfrastrukturen.

Läs mer

LIGHTer

Läs mer om LIGHTer här inom kort.

Läs mer

Infralighterawards

Hur går tävlingen till?

InfraLIGHTer Awards jury utvärderar inkomna bidrag och beslutar en  Detta beräknas ske i september 2022. Det vinnande tävlingsbidraget får 100 000 sek. Vinnaren får även stöd av de strategiska innovationsprogrammen att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering.Efter att tävlingen stängs för fler bidrag görs en bedömning av juryn utifrån bedömningskriterierna. Bidragen kan med fördel innehålla en visualisering, prototyp, film eller liknande. Juryn väljer ut finalister som får möjlighet att presentera sina idéer och visa pitch av sitt bidrag. Dessa finalister bedöms av tävlingsjuryn efter presentation inkl. utfrågning i realtid av juryn. I en efterföljande utvärdering utses tävlingens vinnare. Prisutdelning med efterföljande matchmaking där vinnare och kallade finalister får möjlighet att diskutera samarbete med potentiella projektpartners avslutar tävlingen.

Läs mer

Vad är InfraSweden?

  • InfraSweden är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
  • Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. InfraSweden syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transportinfrastrukturbranschen.

Läs mer

Infralighterawards

Hur går tävlingen till?

InfraLIGHTer Awards jury utvärderar inkomna bidrag och beslutar en  Detta beräknas ske i september 2022. Det vinnande tävlingsbidraget får 100 000 sek. Vinnaren får även stöd av de strategiska innovationsprogrammen att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering.Efter att tävlingen stängs för fler bidrag görs en bedömning av juryn utifrån bedömningskriterierna. Bidragen kan med fördel innehålla en visualisering, prototyp, film eller liknande. Juryn väljer ut finalister som får möjlighet att presentera sina idéer och visa pitch av sitt bidrag. Dessa finalister bedöms av tävlingsjuryn efter presentation inkl. utfrågning i realtid av juryn. I en efterföljande utvärdering utses tävlingens vinnare. Prisutdelning med efterföljande matchmaking där vinnare och kallade finalister får möjlighet att diskutera samarbete med potentiella projektpartners avslutar tävlingen.

Läs mer

LIGHTer

Läs mer om LIGHTer här inom kort.

Läs mer

Vad är InfraSweden?

  • InfraSweden är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
  • Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. InfraSweden syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transportinfrastrukturbranschen.