Innovation, infrastruktur och lättvikt stod verkligen i fokus när de strategiska innovationsprogrammen LIGHTer och InfraSweden den 23 november korade vinnaren i innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards. Det vinnande bidraget blev gång- och cykelbron BIFROST som bygger på en träkonstruktion i moduler. 
– Det känns jättekul att juryn såg potentialen och möjligheterna i vår bro, säger Pi Ekblom från Gaia Arkitektur, en av fem parter som gemensamt utvecklat vinnarbidraget.

Tillsammans med Timber Bridge Specialists AB, KTH:s institution för byggvetenskap, Funkia AB och Trafikkontoret Stockholms Stad har Gaia Arkitektur utvecklat den vinnande brolösningen. Uppdraget utifrån tävlingskriterierna var att skapa en lättviktskonstruktion för tillfälliga eller permanenta gång- och cykelbroar utifrån scenarier som är högst relevanta både för Sveriges kommuner och Trafikverket. Materialvalen kunde vara betong, trä, komposit, stål eller aluminium, men där hållbarhetsfaktorn och ett klimatneutralt tänk var i fokus.

Genom innovationstävlingen ville LIGHTer och InfraSweden stimulera innovativa lättviktskonstruktioner för en mer resurseffektiv utveckling av transportinfrastrukturen. Lättare konstruktioner möjliggör till exempel rationellt byggande i fabrik, mindre materialåtgång samt snabb transport och montering med minimal störning på trafik, miljö och befintlig infrastruktur. I en tid med stigande materialpriser och ökande svårigheter att få fram byggmaterial och drivmedel är  det viktigare än någonsin.  

I den livesända ”finalen” fick tittarna innan avslöjandet av vinnaren till sig både inspiration och resonemang kring hållbarhetsutmaningarna som finns inom transportinfrastruktursektorn. BIFROST (BImodulär Formbar RObust Träbro) ställdes mot en spännbandsbro i stadsmiljö utvecklad av Tyréns Sverige AB, som är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. En spännbandsbro är en konstruktion som på många sätt liknar en enkel hängbro och i Tyréns tävlingsbidrag byggde lättviktskonstruktionen på att utnyttja materialen optimalt för att både få en låg kostnad och minimerad miljöpåverkan. Att på kort tid kunna få bron på plats utan att behöva stänga av ordinarie trafikflöden var en av många fördelar med förslaget. Den slimmade konstruktionen innebär minimerad användning av betong, som precis som stål har en stor miljöbelastning men som samtidigt spelar en central roll i dagens utveckling av transportinfrastruktur.    

– Med vår lösning med slankare snitt får vi ner mängden betong och därmed  vikten, men behåller hållfastheten. Samtidigt kan stålet återvinnas hur många gånger som helst, påpekade Ellen Gegerfelt, som tillsammans med Marwan Trabulsi och Tobias Törnqvist utvecklat Tyréns finalbidrag.

Båda finalisterna imponerade på juryn och eftersträvar tydligt att uppfylla tävlingens utgångspunkt att bidragen ska ha potential att implementeras och bli verklighet. Samarbete är en avgörande faktor för att lyckas hela vägen, vilket inte minst de strategiska innovationsprogrammen alltid fokuserat mycket på.  
– Sedan LIGHTer startade 2014 har fler än 500 unika organisationer deltagit i någon av alla våra aktiviteter, berättade vice programchefen Christian Olsson. 

Det faktum att själva tekniken bara är en pusselbit i innovationsprojekt var något som lyftes av tävlingens projektledare Beatrice Hällås, fokusområdesledare hos InfraSweden med säte på KTH.

 – Vi uppmuntrar nya team och konstellationer för att vi ska förstå varandras behov, hjälpas åt att hitta nya smarta lösningar, utveckla regelverk, standarder och affärsmodeller. Helt enkelt att samarbeta och lära av varandra. Vi har medvetet sökt en konkret lösning i det lilla formatet gång- och cykelbro i InfraLIGHTer Awards, framhöll Beatrice Hällås.

Vikten av att söka nya samarbetsformer lyftes också av juryns ordförande Tabita Gröndal, tillförordnad hållbarhetschef på Sweco.

– Transportinfrastruktursektorn är en väldigt konservativ bransch och för att bidra till ett mer cirkulärt och klimatsmart samhälle, så måste vi jobba tvärs över hela värdekedjan och ifrågasätta varför vi bygger som vi gör idag, underströk hon.

SWECO levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur i 70 länder.
– I min vardag stöttar jag våra medarbetare för att ta de här stegen och satsning på innovation och digitalisering är helt nödvändiga möjliggörare för att vi ska kunna utvecklas utifrån kundernas behov och samhällsförändringen som vi ser. Vi måste ligga i framkant och den här typen av tävlingar är ett sätt att lyfta innovationskraften. 

Tabita Gröndal påpekade att underhåll och nybyggnation av transportinfrastruktur står för fem procent utsläppen av växthusgaser i Sverige varje år, vilket motsvarar 2 miljoner ton.  
– Då är inte ens trafiken med i det. Det är enbart klimatavtrycket som kommer från material och energianvändning vid tillverkning och anläggning. Nu krävs det att alla tar ansvar för sin pusselbit, men också att vi tittar utanför det vi ser som hinder och hittar möjligheter i stället. Vi måste bryta stuprörstänket för att också kunna implementera de nya tekniska lösningarna på en marknad som ännu inte är riggade för dem, konstaterade hon och syftade bland annat på att alla regelverk inte är anpassade till de nya lösningar som växer fram.  

De två finalbidragen fick mycket beröm för sin förmåga att använda konventionella material på ett innovativt sätt och att de genom modularitet skapat förutsättningar för prefabricering. 
– I juryn har vi verkligen uppskattat att få djupdyka i de här lösningsförslagen, som båda har stor potential, konstaterade Tabita Gröndal.  

Tillsammans med Medlemsprogram Lättvikt och Peab var Sweco med och bidrog till vinstsumman på 100 000 kronor. Konstellationen bakom vinnarbidraget BIFROST kommer nu också att få stöd med att förädla sin vinnande idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering. 

Nils Rydén, chef för forskning och innovation på Peab:
– Vi har ett stort jobb att göra när det gäller klimatpåverkan. Den här typen av öppen innovation, där alla har möjlighet att vara med, är ett utomordentligt tillfälle för alla att bidra med sin kunskap i sina olika roller. Vi måste arbeta ännu mer på det här sättet för att lyckas med omställningen och även skapa en mycket större samsyn i vår bransch. Och just broar är en klassiker inom byggbranschen.

Deltagarna i teamet bakom BIFROST var såklart jublande glada över vinsten, som togs hem i tuff konkurrens. 
– Vårt team har jobbat hårt, men med mycket glädje. Det är roligt att vi har olika bakgrunder, men med hållbarhet som gemensam nämnare. Vi förväntar oss att se vårt brokoncept förverkligat ganska snart, framhöll Roberto Crocetti på KTH:s institution för byggvetenskap.

Till sin hjälp har juryn haft en lång rad specialister inom en rad materialområden; från komposit till trä.

Juryns vinnarmotivering: 
Vinnande bidrag inom InfraLIGHTerAwards 2022 visar på ett mycket genomarbetat koncept med många styrkor vilket bedöms kunna bidra till målet om att nå långsiktig hållbarhet inom transportinfrastrukturen, med fokus på gång- och cykelbroar, såväl som annan lättare mobilitet.
Det vinnande bidraget medför en mycket flexibel och modulär lösning som bidrar till frihetsgrader i placering och utförande, minimala driftsavbrott vid underhåll och med en mycket lätt konstruktion med ett lågt klimatavtryck. Det vinnande bidraget har dessutom höga gestaltningsmässiga kvalitéer och konceptet har god förankring utifrån marknadens behov, och lokal materialtillgång.
Juryn uppskattar i synnerhet bidragets genomtänkta tekniska lösning med återkommande knutpunkter och standardmått. Vi vill därmed gratulera BIFROST till vinsten i årets InfraLIGHTer Awards och önska er lycka till i fortsättningen av utvecklingen av ert bro-koncept.

Text: Erik Torstensson, Yo Adrian