Bedömningskriterier

Tävlingsförslaget ska vara en lösning som inte finns på marknaden idag. Det kan både vara en helt ny konstruktionslösning eller en vidareutveckling av befintlig konstruktion. Tävlingens bidrag bedöms utifrån fyra kriterier; miljö, innovation, teknik och samhälle. Alla områden värderas likvärdigt när juryn sammanställer poängsättningen. Juryn består av representanter från Byggföretagen, Försvarets Materielverk, Leif Blomkvist Forskningsstiftelse/Liljewall, Medlemsprogram Lättvikt, Peab, Sweco och Trafikverket.

1 MILJÖ

 • Förslaget är beständig i förhållande till förbindelse livslängd.
 • Förslaget har en låg och minimerad hållbarhetspåverkan (som redovisas i livscykelperspektiv).
 • Förslaget inkluderar en plan för hantering vid livscykelns slutskede.
 • Förslaget tar hänsyn till cirkulär ekonomi under sin livslängd.

2 Innovation

 • Förslaget presenterar en innovativ lösning som signifikant bidrar till förbättring inom hållbarhet och arbetsprocess inom infrastrukturbranschen.
 • Förslaget grundar sig på en ny, värdefull och inspirerande idé.

3 Teknik

 • Förslaget är en lättviktslösning.
 • Förslaget kan byggas fullskaligt inom snart framtid (1-2 år) och till en marknadsmässig kostnad.
 • Förslaget presenteras med ritningar.
 • Förslaget har en tillverkningsprocess som avsevärt minskar risker för trafikstörning.

4 Samhälle

 • Förslaget har en gestaltning av hög kvalitet i design, materialval, geometri och ljussättning.
 • Förslaget förankras i marknadens verklighet.
 • Förslaget uppfyller lastkombinationer enligt relevanta standarder.
 • Förslagets kostnader under livslängden redovisas.

Tack till

Under ca 6 månaders tid har ett team av specialister inom material-området arbetat med att ta fram en utmaning till tävlingen InfraLIGHTer Awards, med mål att nå långsiktig hållbarhet inom transportinfrastruktur. För att göra tävlingens utmaning så konkret som möjligt har de utgått från huvudkriterierna- innovativ lösning & byggnation i lättvikt. Gruppen har valt gång- och cykelbro (GC-bro) som objekt utifrån en inventering i Sveriges kommuner. Med utgångspunkt från kommuner och Trafikverket som behovsägare/beställare har 3 typ-scenarier valts för att beskriva möjliga miljöer där GC-broar nyttjas som förbindelse.

Alann André

Komposit

Mohammad Al-Emrani

Stål/Aluminium

Jan Suchorzewski

Betong

Michele Godio

Trä/Betong

Miguel Prieto

Betong

Joakim Hedegård

Stål

Natalie Williams Portal

Betong

Reza Haghani

Trä/Komposit

Erik Marklund

Komposit