INNOVATIONSTÄVLING FÖR DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN

Har du lösningen?

InfraLIGHTer Awards är en innovationstävling för att konstruera lättare gång- och cykelbroar.

Lättare är viktigt- därför att materialpriserna stiger och vi ser en omvärld i förändring, med ökande svårigheter att få fram byggmaterial och drivmedel. Dagens broar, orsakar dessutom stora klimatutsläpp.

Vi vill bidra i omställningen till ett mer hållbart samhälle- genom årets innovationstävling på tema lättvikt för Agenda 2030.

Hjälp oss hitta resurseffektivare brokonstruktioner, med fokus på lättvikt och materialoptimering.

Vinn 100.000 SEK !

Bakom tävlingen står de strategiska innovationsprogrammen InfraSweden och LIGHTer. Läs mer om oss längre ned på sidan. Du kan även läsa en artikel från Woodnet om årets vinnare, BIFROST, här.

Tävlingspris

Tävlingspriset är uppdelat i två delar:

Den första delen av priset innebär att det vinnande tävlingsbidraget får 100.000 SEK.

Den andra delen av priset innebär att vinnaren även får stöd av de strategiska innovationsprogrammen att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering.

De tävlande

Vi vänder oss till er som har förmåga att ta fram relevanta innovativa lösningar som uppfyller tävlingens kriterier och har potential att implementeras. Att bygga innovativa konstruktionslösningar i lättvikt främjar den gröna omställningen. Alla organisationer som har ett svenskt organisationsnummer är välkomna att delta i tävlingen. Om det ingår en utländsk part som underleverantör till tävlingsbidraget, kan den utländska parten inte ta del av priset vid en eventuell vinst.

 

Vem kan söka?

Tävlingen är gratis och anmälan till tävlingen är öppen för alla med svenskt organisationsnummer eller personnummer.

 

Vi arrangerar tävlingen

De två strategiska innovationsprogrammen LIGHTer och InfraSweden gör 2022 en gemensam satsning för att stimulera innovativa lättviktskonstruktioner för infrastruktur. Med en innovationstävling vill vi få fram lösningar för klimatförbättrad och mer resurseffektiv utveckling av transportinfrastrukturen.

Läs mer

LIGHTer

Läs mer om LIGHTer här inom kort.

Läs mer

Infralighterawards

Hur går tävlingen till?

InfraLIGHTer Awards jury utvärderar inkomna bidrag och beslutar en  Detta beräknas ske i september 2022. Det vinnande tävlingsbidraget får 100 000 sek. Vinnaren får även stöd av de strategiska innovationsprogrammen att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering.Efter att tävlingen stängs för fler bidrag görs en bedömning av juryn utifrån bedömningskriterierna. Bidragen kan med fördel innehålla en visualisering, prototyp, film eller liknande. Juryn väljer ut finalister som får möjlighet att presentera sina idéer och visa pitch av sitt bidrag. Dessa finalister bedöms av tävlingsjuryn efter presentation inkl. utfrågning i realtid av juryn. I en efterföljande utvärdering utses tävlingens vinnare. Prisutdelning med efterföljande matchmaking där vinnare och kallade finalister får möjlighet att diskutera samarbete med potentiella projektpartners avslutar tävlingen.

Läs mer

Vad är InfraSweden?

  • InfraSweden är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
  • Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. InfraSweden syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transportinfrastrukturbranschen.

Läs mer

Infralighterawards

Hur går tävlingen till?

InfraLIGHTer Awards jury utvärderar inkomna bidrag och beslutar en  Detta beräknas ske i september 2022. Det vinnande tävlingsbidraget får 100 000 sek. Vinnaren får även stöd av de strategiska innovationsprogrammen att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering.Efter att tävlingen stängs för fler bidrag görs en bedömning av juryn utifrån bedömningskriterierna. Bidragen kan med fördel innehålla en visualisering, prototyp, film eller liknande. Juryn väljer ut finalister som får möjlighet att presentera sina idéer och visa pitch av sitt bidrag. Dessa finalister bedöms av tävlingsjuryn efter presentation inkl. utfrågning i realtid av juryn. I en efterföljande utvärdering utses tävlingens vinnare. Prisutdelning med efterföljande matchmaking där vinnare och kallade finalister får möjlighet att diskutera samarbete med potentiella projektpartners avslutar tävlingen.

Läs mer

LIGHTer

Läs mer om LIGHTer här inom kort.

Läs mer

Vad är InfraSweden?

  • InfraSweden är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
  • Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. InfraSweden syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transportinfrastrukturbranschen.