Vilka är vi?

Läs mer om delarrangörerna, eller kontakta oss nedan genom att klicka på respektive bild.

Beatrice Hällås,
Projektledare

bhallas@kth.se

InfraSweden,
Delarrangör

infrasweden.nu

Läs mer

  • InfraSweden är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.
  • Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur. InfraSweden syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transportinfrastrukturbranschen.

LIGHTer,
Delarrangör

lighter.nu

Läs mer

LIGHTer är Strategiskt innovationsprogram med fokus på lättviktsteknologi. Behovet av lättare produkter styrs av de stora globala utmaningarna. Jordens växande befolkning måste samsas om ändliga resurser och samtidigt enas om kraftfulla miljöåtgärder. Att utveckla lättare produkter med ett livscykelperspektiv är en självklar väg till minskat resursbehov och högra energieffektivitet.

Inom transportmedelsbranschen närmar sig nu företagen deadline för flera utmanande globala miljökrav, vilket innebär att lättare produkter mycket snabbt blir ett måste för att vara kvar på marknaden. Kravet på lättvikt ökar ännu mer när vi pratar om framtidens drivlinor i till exempel elbilar.