Tävlingen för 2022 är avslutad

För att skicka in ett bidrag är det viktigt att du följer de kriterier som är uppsatta. Du kan läsa mer om kriterierna och komma till inskickningsverktyget nedan.

Ambitionen är att värna innovation genom att hålla konstruktionslösningen öppen, men samtidigt visa på behov av klimatneutral byggnation. För att tävlingsbidragen ska bli relevanta för mottagande kommuner och andra infrastrukturägare utgår utmaningen från 3 scenarier. Scenarierna har valts utifrån behov som är representativa för beställare som Sveriges kommuner och Trafikverket.

 

Bakgrund till årets tema

InfraSweden vill utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur. Utvecklingsbehoven finns inom många områden, t.ex. konstruktionslösningar och byggmetoder, material och återanvändning, tillståndsbedömning, drift- och underhåll, produktivitet och affärsformer.

Idéerna som söks i den här tävlingen ska bidra till att hitta lösningar som visar på att snabbare utveckling inom lättvikts-konstruktion. En acceleration av förändring inom transportinfrastrukturen är avgörande för att både lyckas öka produktiviteten samt nå de globala målen.

Bedömning och inskickning

Här nedan kan du ladda ned kriterier för bedömning samt komma vidare för att skicka in ditt bidrag.