Bedömningskriterier

Tävlingsförslaget ska vara en lösning som inte finns på marknaden idag. Det kan både vara en helt ny konstruktionslösning eller en vidareutveckling av befintlig konstruktion. Tävlingens bidrag bedöms utifrån fyra kriterier; hållbarhet, innovation, teknik och samhälle. Alla områden värderas likvärdigt när juryn sammanställer poängsättningen. Juryn kommer att bestå av representanter från Byggföretagen, Trafikverket, Kommun, Peab, Medlemsprogram Lättvikt, Leif Blomkvist Stiftelse för arkitektur och Försvarets Materielverk.

1 Hållbarhet

 • Förslaget är beständig i förhållande till förbindelse livslängd.
 • Förslaget har en låg och minimerad hållbarhetspåverkan (som redovisas i livscykelperspektiv).
 • Förslaget inkluderar en plan för hantering vid livscykelns slutskede.
 • Förslaget tar hänsyn till cirkulär ekonomi under sin livslängd.

2 Innovation

 • Förslaget presenterar en innovativ lösning som signifikant bidrar till förbättring inom hållbarhet och arbetsprocess inom infrastrukturbranschen.
 • Förslaget grundar sig på en ny, värdefull och inspirerande idé.

3 Teknik

 • Förslaget är en lättviktslösning.
 • Förslaget kan byggas fullskaligt inom snart framtid (1-2 år) och till en marknadsmässig kostnad.
 • Förslaget presenteras med ritningar.
 • Förslaget har en tillverkningsprocess som avsevärt minskar risker för trafikstörning.

4 Samhälle

 • Förslaget har en gestaltning av hög kvalitet i design, materialval, geometri och ljussättning.
 • Förslaget förankras i marknadens verklighet.
 • Förslaget uppfyller lastkombinationer enligt relevanta standarder.
 • Förslagets kostnader under livslängden redovisas.